Wolna Strefa

Regulamin

REGULAMIN WEWNĘTRZNY KLUBÓW WOLNA I MŁODA STREFAI. W Klubie Wolna i Młoda Strefa można:

-brać udział w zajęciach rekreacyjnych organizowanych w Klubie przez 6 dni w tygodniu (pon. – sob.);
-bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach sekcji zainteresowań (plastycznej, radiowej, sportowej, capoeiry, tanecznej, gier, kulinarnej, wizażu, itp.);
-uczyć się i otrzymywać bezpłatne korepetycje;
-wdrażać w życie Klubu własne pomysły (zaakceptowane przez wychowawców);
-uzyskiwać wsparcie ze strony wychowawców w rozwiązywaniu własnych problemów.

II. Obowiązki w Klubie:

-bezwzględnego stosowania się do poleceń wychowawców;
-poszanowania godności koleżanek i kolegów;
-dbania o sprzęt będący na wyposażeniu Klubu
-sprzątania użytkowanych pomieszczeń;
-wzajemny szacunek i troska o społeczność klubową.

III. Czego w Klubie nie wolno!!!

-przychodzić wpływem alkoholu oraz wnosić i pić alkohol na terenie Klubu;
-przychodzić pod wpływem środków odurzających oraz wnosić i zażywać ich na terenie Klubu;
-palić papierosów (na terenie Klubu oraz w jego obrębie!!!);
-stosować przemocy fizycznej i słownej wobec rówieśników;
przeklinać.Konsekwencją łamania regulaminu może być zawieszenie
albo wykluczenie ze społeczności klubowej!