Wolna Strefa

Realizacja projektu Pewny Start z Wolną Strefą

Opublikowano: 15.04.2019

 

Przypominamy mieszkańcom Gminy Busko Zdrój, że w Klubach Wolna Strefa
w Szczaworyżu, Janinie i Busku Zdr. był realizowany projekt dofinansowany przez Urząd  Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Typ operacji w ramach naboru: 1. Profilaktyka społeczna skierowana do dzieci i rodzin
w ramach działalności placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych itp.

Tytuł projektu: Pewny Start z Wolną Strefą

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w następujących zajęciach prosimy
o kontakt z Biurem Klubów Wolna Strefa ul. Karczówkowska 36
w Kielcach

Nr telefonu: 41 347 07 43

 

Warsztaty profilaktyczne (uzależnienia, przemoc, HIV AIDS)

Doradztwo Zawodowe (miedzy innymi IPD)

Program Socjoterapeutyczny ( miedzy innymi integracja zawodowa i społeczna)

Rozwój kompetencji naukowo technicznych i informatycznych

Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne